ایمیل info@hirabteb.co
HirabTeb Arshia Co.Ltd
09306950395تماس
صفحه معرفی مدیر عامل

دکتر علی اسلامی فر


پزشک و متخصص کلینیکال و آناتومیکال پاتولوژی، استاد و عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران، رئیس تحقیقات بالینی و میکروسکوپ الکترونی انستیتو پاستور ایران، صاحب بیش از ۱۲۰ عنوان مقاله داخلی و بین المللی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان هیراب طب عرشیا